moderna-mechanizacia logo

gears

Meniny

Správne hustenie pneumatík je pre prevádzku nevyhnutnosťou

odborný článok z čísla 12/2022

Ťahová účinnosť je základný parameter hodnotiaci kvalitu premeny výkonu motora traktora na ťahovú silu. Efektívne využitie výkonu motora traktora pri použití kolesového pojazdového ústrojenstva pri jeho prenose na podložku významným spôsobom ovplyvňujú tri základné faktory: rozmery použitých pneumatík, vnútorný tlak ich hustenia a doťaženie hnacích kolies.

Správne zosúladenie uvedených troch faktorov umožňuje plnohodnotné využitie inštalovaného energetického potenciálu motora a dosiahnutie vysokej výkonnosti traktora pri práci v poľných podmienkach. Jednoducho možno konštatovať, že traktor môže dosahovať špičkovú výkonnosť iba vtedy, ak sa venuje pozornosť výberu správneho rozmeru pneumatík, správnemu doťaženiu kolies traktora a správnemu tlaku v pneumatikách. Ak obsluha traktora venuje náležitú pozornosť uvedeným trom faktorom, vytvárajú sa predpoklady pre prenos vyššieho výkonu cez hnacie kolesá na podložku, po ktorej sa traktor pohybuje. Zároveň sa zlepšuje využitie paliva zásluhou lepšej ťahovej účinnosti traktora, znižuje sa utláčanie pôdy, čo sa následne prejaví lepšími vlastnosťami pôdy a vyššou úrodou pestovaných plodín. Vyššie je pohodlie jazdy, lepšia je aj riaditeľnosť a stabilita jazdy.

V rôznych informačných materiáloch výrobcov pneumatík a literárnych zdrojoch sa uvádza, že 20 % podhustenie pneumatiky predstavuje asi 26 % stratu výkonu, pričom 20 % prehustenie môže predstavovať až 30 % stratu výkonu. Nesprávny tlak v pneumatikách traktora teda vždy znamená určitú stratu výkonu traktora hlavne vplyvom preklzu pneumatík, alebo zvýšenia odporu valenia. Ak sa k tejto hodnote pripočítajú aj straty v prevodovke a straty vplyvom pohonu ventilátora, vodného čerpadla a ďalších pomocných spotrebičov, potom u traktora s motorom o výkone 155 kW je k dispozícii len 85 kW pre ťahové práce.

Správnemu tlaku v pneumatikách v závislosti od povrchu, po ktorom sa práve súprava pohybuje, je preto skutočne potrebné venovať zvýšenú pozornosť a podľa odporúčaní aj priebežne tlak vzduchu v pneumatikách regulovať – nastavovať ho podľa podmienok, v ktorých je súprava prevádzkovaná.

 

Úroveň výbavy podľa podmienok

Opakované nastavovanie tlaku je však nepohodlné a časovo náročné v prípade, že súprava opakovane prechádza z poľa na cestu a späť. Týka sa to predovšetkým aplikácie organických hnojív či prepravy rezanky pomocou veľkoobjemových návesov od zberovej rezačky alebo zberu zavädnutého krmiva pomocou veľkoobjemových vozov. Tu je pre efektivitu dopravy nutné rýchle nahustenie pneumatík pred tým, než súpravy vyjdú s veľkým zaťažením a požadovaným značným zrýchlením na cestu. Riešenie tohto problému ponúkajú systémy na reguláciu tlaku vzduchu. V súčasnosti je už možné na trhu vyberať medzi jednoduchými variantmi na plnenie a odvzdušnenie pneu matík, ktoré sa používajú v kľude stroja, až k plne automatickým systémom vhodným do intenzívnej prevádzky.

Jednoduché systémy sa hodia do prevádzky, v rámci ktorej sa tlak vzduchu mení len raz alebo dvakrát denne. Napríklad ráno pred začiatkom práce na poli a večer po jej skončení pred spiatočnou jazdou z poľa. To je vhodné riešenie napr. aj pre veľké aplikačné súpravy na hnojovicu, pokiaľ pracujú na poli celý deň a hnojovica sa k nim priváža samostatne dopravnou cisternou. Podobne je systém využiteľný aj pre výkonné traktory v agregácii so sejacími kombináciami pracujúcimi na zoraných pozemkoch. Práve tu by totiž malo byť utuženie pôdy redukované na minimum.

Výhodou jednoduchého systému je jeho ľahké pripojenie bez demontáže pneumatiky. Rýchlospojky sú naskrutkované namiesto vložky ventilu pneumatiky. Potom je možné meniť tlak vzduchu pomocou mobilných hadíc. Vďaka nízkym nákladom sa investícia do jednoduchého systému vyplatí už od 50 motohodín pri spracovaní pôdy.

Pokiaľ však podniky obhospodarujú veľké množstvo malých polí alebo aplikujú veľké objemy organických hnojív, mali by sa rozhodnúť pre profesionálny systém. S jeho pomocou je možné v kolesách traktora aj návesu počas dvoch až troch minút zvýšiť tlak vzduchu z 0,8 na 3 bary pohodlne z kabíny. Je to síce drahšia investícia, avšak pri dnešných cenách paliva výhodná. Podľa niektorých prepočtov, pri využití traktora 800 hodín ročne a pri striedavom nasadení na poli aj na ceste, sa zaplatí už po dvoch rokoch prevádzky.

 

Ako funguje regulácia tlaku vzduchu v pneumatikách

Všetky ponúkané profesionálne systémy pre centrálnu reguláciu tlaku vzduchu v traktore predstavujú vysoko sofistikované riešenia. Ich princíp práce je však v podstate podobný - jedným z dôležitých komponentov je regulačný ventil. V podstate ide o modifikovaný trojcestný kužeľový ventil, ktorého nastavenie vykonáva motorček na jednosmerný prúd. Ventil môže byť nastavený do jednej z troch polôh: plnenie, znižovanie tlaku či uzavretie.

Celý článok si môžete prečítať v printovej verzii časopisu.

Predplatné printovej verzie časopisu si môžete objednať na

www.mmpress.sk

kliknite sem

Aktuálne informácie z agrosektora nájdete na našej stránke agrobiznis.sk

strip-predplatne

strip3

strip-grafy

poc01poc02
poc03
poc04

 

NÁJDETE NÁS AJ NA:

fb-logo   insta-logo