moderna-mechanizacia logo

gears

Meniny

Kontakt

VYDÁVA:
MM press, s.r.o., telefón: 037 / 7784 070, e-mail: mm@mmpress.sk
Korešpondenčná adresa redakcie: MM press,s.r.o., Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky

VÝKONNÝ RIADITEĽ:
Ing. Peter Demo, PhD., mobil: 0905 833 628, telefón a fax: 037 / 7784 070,
e-mail: demo@vuzv.sk

ODBORNÝ REDAKTOR:
doc. Ing. Jozef Ďuďák, CSc.

PREDSEDA REDAKČNEJ RADY:
prof. Ing. Štefan Mihina, PhD.

ŠÉFREDAKTOR:
Ing. Marián Kukučka, telefón: 037 / 7784 110, fax: 037 / 7784 245,
mobil: 0907 776 496, e-mail: mm@mmpress.sk

INZERCIA:
Ing. Milan Rada, mobil: 0905 284 353, telefón a fax: 037 / 7784 070, e-mail: milan.rada@mmpress.sk
Ing. Peter Demo, PhD., mobil: 0905 833 628, telefón a fax: 037 / 7784 070, e-mail: demo@vuzv.sk
Ing. Ján Huba, PhD., mobil: 0905 323 025, telefón a fax: 037 / 7784 245, e-mail: huba@vuzv.sk

MANAŽÉR REDAKCIE:
Ing. Erik Ballay, mobil: 0905 620 194

OBJEDNÁVKY, PREDPLATNÉ, FAKTURÁCIA:
MM press, s.r.o., Mária Súkeníková, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky,
telefón: 037 / 7784 070, e-mail: mm@mmpress.sk

PRE - PRESS:
KURIÉR plus REKLAMA, s.r.o., Odborárov 49, 052 01 Spišská Nová Ves,
telefón: 053 / 4414 058, e-mail: kurier@kurierplusreklama.sk


Vychádza dvanásťkrát do roka.
Redakčná uzávierka štyri týždne pred vydaním čísla.
Termíny uzávierok sa dozviete na telefónnych číslach redakcie.

kliknite sem

Aktuálne informácie z agrosektora nájdete na našej stránke agrobiznis.sk

strip-predplatne

strip3

strip-grafy

poc01poc02
poc03
poc04

 

NÁJDETE NÁS AJ NA:

fb-logo   insta-logo